top of page
Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

By the defensive wall

Free Tour Oporto

Free Tour Oporto

After the rain!

The best Francesinha I've ever had!

The best Francesinha I've ever had!

Francesinha

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

On the Luís I bridge

Free tour in Oporto

Free tour in Oporto

Bridge Luís I

Porto Free Tour

Porto Free Tour

Close to Sta. Clara Church

Porto free walking tour

Porto free walking tour

By the defensive wall, and the gorgeous iron bridge behind.

Walking free tour

Walking free tour

Ramparts!

Porto Free Walking Tour with Eugenia

Porto Free Walking Tour with Eugenia

Glorious day!

Free tour in Porto.

Free tour in Porto.

By the end of the tour.

Free tour

Free tour

On the bridge

Oporto free tour

Oporto free tour

My group

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

By the Cathedral

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

Ribeira

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

Gaia, on the opposite side of the river.

Porto Walking Tour with Eugenia

Porto Walking Tour with Eugenia

Defensive wall

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

Close to the Cathedral

Free tour in porto

Free tour in porto

Advertising Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

Porto Free Walking Tour

After eating a Francesinha.

        Pictures Porto Free Walking tour.

bottom of page